Privacy policy

1. Wie zijn we?


KEY2PEOPLE FV, is een modellenbureau die handelt onder de commerciële naam KEY2MODELS, gevestigd op adres Torhoutsesteenweg 223, 8210 Zedelgem, België.


2.Wanneer worden mijn gegevens opgeslagen en hoe worden ze verzameld?

 

Gegevens van jou als persoon of onderneming worden opgeslagen in ons bestand na het verkrijgen van je gegevens op directe of indirecte wijze. Bij directe wijze geef je zelf rechtstreeks je gegevens door bv. na het invullen van het ‘become a model’ formulier op de website, bij contactopname of offerteaanvraag. Bij indirecte wijze worden je gegevens via externe bron verzameld, op jouw vraag of na jouw goedkeuring via bv. sociale media.

3. Welke gegevens worden er over mij opgeslagen?

 

Volgende gegevens worden bijgehouden in ons databestand voor zoverre ze door de betrokkene zelf werden gegeven: voornaam, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, website, ondernemingsnummer, rekeningnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, rijksregisternummer, siskaartnummer, lengte, gewicht, borstomtrek, lendenomtrek, heupomtrek, kledingmaten, schoenmaat, cupsize, kleur ogen, kleur haar, haarstijl, piercing, tattoo, diverse andere lichaamskenmerken, talenkennis, hobby’s, beschikbaarheid volgens aard van opdracht, beeldmateriaal.


4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt?

 

De opgeslagen gegevens worden gebruikt om jouw persoonlijk profiel of bedrijfsprofiel samen te stellen, om jou te kunnen voorstellen aan potentiële klanten en/of opdrachtgevers, om jou commercieel te kunnen contacteren. Kortom; om op een verantwoorde commerciële manier te kunnen handelen.


5. Verstrekken wij jouw gegevens aan derden?

 

Wij zullen nooit jouw gegevens zomaar doorgeven, noch verkopen, aan gelijk wie. Wij geven enkel de hoogstnodige gegevens door aan potentiële opdrachtgevers of klanten, in het kader van een mogelijke opdracht, om een gepast modellenvoorstel te kunnen doen, ten uwen gunste.


6. Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

 

Algemeen geldt dat enkel het management toegang heeft tot alle gegevens. Enkel voor de modellen op onze website www.key2models.com worden, gezien de aard van onze activiteit, per model, een aantal foto’s en lichaamskenmerken publiek gemaakt via de website.


7. Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

 

Wij bewaren jouw gegevens tot jij ons laat weten, via mail, dat we jouw gegevens moeten verwijderen uit ons bestand. Het spreekt voor zich dat we, gezien de evolutie in de modellenwereld, jouw gegevens in samenspraak met jou, geregeld zullen updaten. We bewaren en verwerken jouw gegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren. De bewaartermijn is ook afhankelijk van wettelijke verplichtingen met betrekking tot boekhouding, fiscale verplichtingen of juridische noodzaak.


8. Waar kan ik terecht met eventuele vragen?

 

Voor vragen in verband met de verwerking van jouw gegevens kan je steeds terecht via mail op privacy@key2models.com.


9. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens ernstig en nemene passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan spoedig contact op via privacy@key2models.com.


10. Rechten van de betrokkene
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@key2models.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.


11. Website

 

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beeldmateriaal als eender welke andere vorm wordt door ons enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld op de website.
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch wij behouden ons het
recht voor om op het tijdstip dat ons passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing,
de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan
wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De bezoeker/gebruiker van de website die informatie/gegevens/beeldmateriaal levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat door de loutere mededeling van informatie aan KEY2PEOPLE FV / KEY2MODELS, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

 

12. Wijzigingen

 

KEY2PEOPLE FV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.